Razpoložljivost DMR omrežja Z3

BM master strežniki: 2302 Češka deluje, 2021 Grčija deluje.